Disclaimer

Eleqtron B.V. (Kamer van Koophandel nummer 61040541), hierna te noemen Eleqtron, verleent u hierbij toegang tot www.qcharge.eu (‘de Qcharge website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Eleqtron behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Qcharge website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Qcharge website.

Beperkte aansprakelijkheid
Eleqtron spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Qcharge website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eleqtron.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Qcharge website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Qcharge website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eleqtron nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Eleqtron B.V. (Kamer van Koophandel nummer 61040541), hierna te noemen Eleqtron, verleent u hierbij toegang tot www.qcharge.eu (‘de Qcharge website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Eleqtron behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Qcharge website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Qcharge website.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eleqtron. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eleqtron, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (https://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) opgesteld

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eleqtron. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eleqtron, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Logo Qcharge

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.

088 030 61 00 

hou mij op de hoogte!

Qcharge powered by Eleqtron BV © 2024